آغوش پدر

آغوش پدر

تاریخ : 10 آذر 1392 نویسنده : soda موضوع : عکس ها
 می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند به اندازه " آغوش " تو تا وقتی به آغوشت می رسم بدانم همه دنیا از آن من است