» » صفحه 2
+
آغوش
عکس ها

آغوش

  مروری بر لبخند های دیروز ...
+
زندگی
عکس ها

زندگی

  اگر درد را احساس کردی ، زنده ای … اما اگر درد و محنت دیگران را احساس کردی ، انسانی .
+
این زندگی گذراست.
عکس ها

این زندگی گذراست.

 این زندگی گذراست... نه غمش پایدارست و نه خوشی اش به کوله بارت نگاه کن، که چگونه پرش کرده ای..
بالا