پرواز

پرواز

تاریخ : 04 تیر 1393 نویسنده : soda موضوع : عکس ها
 گاهی باید از دیگران فاصله بگیری اگر اهمیت دادند ارزشت را خواهی فهمید و اگر اهمیتی ندادند خواهی فهمید کجا ایستاده ای...!