29 فروردین 1393
کد خبر : 1632

همیشه

معجزه خدا

خدا در مکان های دو از انتظار ؛

به دست افرادی دور از انتظار ؛

و در مواقعی تصور ناپذیر ؛معجزات خود را به انجام می رساند ...


برای آن مهربان ِ توانا ، غیرممکن وجود ندارد !...


همیشه ، همیشه و همیشه امیدی هست ...


دیدگاه خود را ثبت کنید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :