» » نثر
به یاد خدا باش
مشاهده 2811 در 30 آبان 1392
به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن کسی هست که عاشقانه تو را مینگرد و منتظر توست. اشکهای....
  • +5
نترس!
مشاهده 2619 در 1 مهر 1392
نه اولش پیداست ونه اخرش.... بااین همه بگذار بنشینم ونفس تازه کنم ،نترس تصمیم من عوشض نمیشود،به سنگی بدل....
  • +10