به یاد خدا باش

به یاد خدا باش

تاریخ : 30 آبان 1392 نویسنده : mehdima موضوع : ادبیات / نثر
به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن کسی هست که عاشقانه تو را مینگرد و منتظر توست. اشکهای تو را پاک میکند و دستهایت را صمیمانه میفشارد. تو را دوست دارد فقط بخاطر خودت و اگر باور داشته باشی می بینی ستاره ها هم با تو حرف میزنند. باور کن که با او هرگز تنها نیستی .
نترس!

نترس!

تاریخ : 01 مهر 1392 نویسنده : mehdima موضوع : ادبیات / نثر
نه اولش پیداست ونه اخرش.... بااین همه بگذار بنشینم ونفس تازه کنم ،نترس تصمیم من عوشض نمیشود،به سنگی بدل نمیشوم که کنار راه افتاده باشم