صفحه نخست > شعر / مطالب کاربران > بارانی

بارانی


29 فروردین 1393. نويسنده: yaser006

بشكند در هم طلسم كهنه ی این باغ را

شاخه های خشك بی بار دعا را تر كند

مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت

سرزمین سینه ها تا نا كجا را تر كند

چترها تان را ببندید ای به ساحل مانده ها

شاید این باران كه می بارد شما را تر كند


بازگشت