تو - من

تو - من

تاریخ : 24 خرداد 1391 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
تو زیباترین شعر منی قافیه به قافیه بیت به بیت همگی به ردیف یک لبخند منتهی اند تو بزرگترن عنوان از کوچک ترین برگ