رفیق نیمه راه

رفیق نیمه راه

تاریخ : 01 آبان 1391 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
چرا زل میزنی این گونه در چشمان گمراهم مرا در خود تماشا کن که من خود چشم در راهم نقابت را به سو کش که تا شاید شود جاری مسیح روشنایی یا صلیبش در سحرگاهم
مرا ببخش

مرا ببخش

تاریخ : 28 مهر 1391 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
من تا تو فاصله ام مرا ببخش به خاطر ورق ورق لحظه هايي كه برايت مات كردم براي تمام سكوت هاي بي حيايي كه حاكم نگاهت كردم براي ذره ذره لبخندهايي كه از تو دزديدم براي شادي هايي كه به رنگ خاكستري كردم مرا ببخش براي سايه هايي كه بي هويت بر دلت انداختم مرا ببخش. . . پوچي و نيستي ام ... هيچ از آرامش اين منم پس مرا ببخش ..
برای تولدت که حسرتش حک شده بر شعرهای بی وزنم

برای تولدت که حسرتش حک شده بر شعرهای بی وزنم

تاریخ : 27 مهر 1391 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
من هنوز منتظر دسته گل نرگستم هنوزم عاشق دل شکستتم هنوزم بعد نماز ؛ براتون دعا می خونم هنوزم حاکم قلبمو ؛ سهم شما می دونم ... هنوز هم باران ؛ اسمت ورد زبونه دعا می کنم همیشه ، عشقتو باقی بمونه من هنوز اخر حرفام اسمی از شما میارم... اسمتو برای زینت حرفام میارم هنوزم میگم که اینرو بعد تو زندگی پوچه ... اگه طاقتم بیاری ، بی رنگه بخدا رنگی نداره...
دریا هم بهانه بود

دریا هم بهانه بود

تاریخ : 26 مهر 1391 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
به لبخندت که زل می زنم لبانم هجوم خاطراتت را می چشد آرام سرت را که بر می گردانی گذشته مرا چنگ می زند و باز هم من و دلم تنها برای هم قصه می خوانیم ....
سکوت

سکوت

تاریخ : 22 مهر 1391 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
سکوت که می کنم ثانیه ها درنگ جایز نمی دانند بوی تنفرشان مشام صبح را می آزارد... دنگ .. دنگ .. دنگ