آنها از فهمیدن تو میترسند

آنها از فهمیدن تو میترسند

تاریخ : 19 آذر 1392 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / سایر مقالات ادبی
آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند از «تن» تو- هر چقدر هم که قوی باشد- ترسی ندارند از گاو که گنده‌تر نمی‌شوی، می‌دوشند تاز خر که قوی‌تر نمی‌شوی، بارت می‌کنند از اسب که دونده‌تر نمی‌شوی، سوارت می‌شوند آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند