» ثبت درخواست - خدمات هوشمند سپهنا

ثبت درخواست - خدمات هوشمند سپهنا

در این قسمت با توجه به نیاز خود ، میتوانید درخواست مد نظرتون را ثبت نمایید.

 

لطفا به موارد زیر در هنگام ارسال مشخصات دفت نمایید.

1.در پایان ارسال مشخصات حتما کد رهگیری را یاد داشت کرده و نزد خود نگه دارید.

2.شماره تماس خود را بصورت کامل وارد نمایید. مثال (09336247493)

3.ایمیل خود را بدون www وارد نمایید. اشتباه : (www.sepahna@gmail.com) صحیح : (sepahna@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

بالا