6 مرداد 1397
کد خبر : 6562

آموزش زبان ترکی استانبولی 1

زبان ترکی یاد بگیر
با توجه به این که یکی از کشور های هم جوار ایران " ترکیه " می باشد . برای پیشرفت و ارتباط با مردم این کشور نیاز به آموختن زبان " ترکی استانبولی " را داریم. سایت سپهنا به نقل از گت اموز قصد دارد تا به آموزش زبان ترکی بپردازد. با ما همراه باشید .

قسمت اول ( حروف الفبا ) | (Bölüm bir (Alfabe


حروفات ترکیتلفظتلفظ با حروف فارسی
Aaaآ
Bbbeبه
Ccceجه
Çççeچه
Dddeدِ
Eeeعه
Fffeفه
Gggeگه
Ğğge (yumuşak)یوموشاک گِ
Hhheهه
ıع
İiiئی
Jjjeژِ
Kkkeکه
Lllله
Mmmمِ
Nnneنِ
Oooاُ
Öööئو
Pppeپه
Rrreره
Ssseسه
Şşşeشه
Ttteتِ
Uuuاو
ÜüÜüعو
Vvveوِ
Yyyeیه
Zzzeزِ
مقالات دیگر sepahna 602 بازدید 0 نظر پرینت
  • 0

دیدگاه خود را ثبت کنید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :