عضویت در گروه جوکسرا
اشنا

اشنا

تاریخ : 09 اردیبهشت 1393 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
چه بگویم آشنا را که دلی شکسته ما را نه گلایه از تو در دل ، نه ز دست روزگارا نه در انتظار آنم که رسانی ام به مقصد نه طبیب کو بر آرد بر محتضر دوا را
گره کور

گره کور

تاریخ : 09 اردیبهشت 1393 نویسنده : soda موضوع : ادبیات / شعر
به همه خاطره هایم گره ی کور زدم به یکی انگ و دگر وصله ی ناجور زدم تو شدی منکر ما بودن ما این همه سال همه بر خیل خوش خاطرم هاشور زدم